Kiedy myślisz że La Palma już niczym nie może Cię zaskoczyć, że juz wszystko widziałeś wtedy odwiedzasz Santa Cruz i kolejny raz upewniasz się że La Palma nie bez przyczyny nazywa się La Isla Bonita ( ładna wyspa).  Stolicą wyspy jest Santa Cruz de La Palma. Prześliczne miasteczko z kubańskim stylem. Przez całe stare miasto ciągnie się La Calle Real pełna kolorowych kamienic w kolonialnym stylu. Z jednej strony można dotrzeć do plaży a z drugiej wejść do zabytkowych kościołów lub znaleźć urocze place. Wzdłuż ulicy można znaleść malutkie kawiarenki gdzie można spróbować lokalnej kawy barraquito (kawa z mleczkiem skondensowanym, likierem, szczypta cynamonu i skórka od cytryny) lub roszkoszować się typowymi arepami. Zapożyczone z kuchni Venezuelskiej, takie mini hamburgery zrobione z mąki kukurydzianej z różnym nadzieniem w środku ( polecam te z carne mechada, mięskiem wołowym). Na Calle Real znajdziemy tez mnóstwo sklepów z ubraniami i lokalnymi produktami.

W tle gdzieś słychać muzykę salsy, typową muzyke dla wysp kanaryjskich krórą potafi zatańczyć każdy mieszkaniec, nam nawet się udało posłuchać na żywo kiedy w kawiarni jakaś grupa znajomych grała i śpiewała sobie niektóre piosenki.

Polecam koniecznie zobaczyć Plaza de Espańa, Iglesia de el Salvador, Plaza de San Francisco, Plaza de Santo Domingo, Plaza de la Alameda, Barco de la Virgen (statek na końcu Calle Real ), Castillo de Santa catalina ( zamek z 1683 roku)

Symbolem stolicy są kwieciste balkony, które są bardzo popularne na La Palmie a najsłynniejsze znajdują się na Avenida Maritima

Na końcu La Calle Real znajduje się pomnik małego karzełka, typowego dla La Palmy. I tutaj moja uwaga, odwiedzając La Palme trzeba wziąć pod uwagę typowe wydarzenia i święta jakie się obchodzi.

La Bajada de la Virgen

Najważniejsze święto na la Palmie, odbywa się co 5 lata kiedy Matka Boża Z Las Nieves zostaje przenoszona z kościoła Las Nieves podczas uroczystej pielgrzymki do Kościoła Iglesia de San Salvador. Całej uroczystości towarzysza wydarzenia kulturalne które trwają około miesiąca.  Na większość trzeba posiadać bilety wstępu, ale chyba najsłynniejszą jest przemarsz karzełków przez całe miasto, który często trwa całą noc. Wydarzenie szczególnie oczekiwane przez mniejszych mieszkańców miasta. Na Bajada de la Virgen przyjeżdzają też dawni mieszkańcy La Palmy z różnych części świata dlatego jeśli planujemy pobyt w tym czasie trzeba z wystarczającym wyprzedzeniem zarezerwować sobie nocleg. Kolejna Bajada de la Virgen będzie odbywać się na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku

Karnawał i Los Indios

Na wyspach kanaryjskich bardzo hucznie obchodzony jest karnawał. Każda wyspa ma swoje zwyczaje, na la Palmie bardzo słynna jest Fiesta de los Indios, kiedy wszyscy mieszkańcy miasta ubierają się na biało i sypią się wzajemnie białym talkiem.

Pare kilometrów za miastem znajduje się sanktuarium Matki Bożej w Las Nieves ( La Virgen de las Nieves). Polecam odwiedzić ten mały kościółek z bardzo ozdobym ołtarzem i zobaczyć patronkę wyspy. Przed kościołem znajduje się mały placyk gdzie można sobie wypić kawę i chwile odpocząć a w chłodniejsze dni spróbować hiszpańskich churros z gorąca czekoladą.

La Palma, what to see. Santa Cruz de la Palma, Las Nieves.Traveling with children

When you are thinking that La Palma can not surprise you anymore, that you have seen everything then you visit Santa Cruz and once again make sure that La Palma is called La Isla Bonita (beautiful  island). The capital of the island is Santa Cruz de La Palma. A beautiful town with a cuban style. The main road of old city is called La Calle Real,  is full of colorful colonial style buildings. On the one hand you can reach the beach and on the other you can enter the historic churches or find lovely squares. Along the street, you can find tiny cafes where you can drink the local coffee barraquito (coffee with condensed milk, liqueur, a pinch of cinnamon and lemon peel), or eat typical areps. Borrowed from the Venezuelan cuisine, such mini burgers made of corn flour with various fillings inside (I recommend those with carne mechada, beef meat). On Calle Real you will also find plenty of clothing stores and local products.

In the background, you can hear salsa music, typical music for the Canary Islands. Every person on La Palma can dance salsa. We even managed to listen live salsa music when a group of friends was playing and singing some songs in the cafe.

I recommend to visit Plaza de España, Iglesia de el Salvador, Plaza de San Francisco, Plaza de Santo Domingo, Plaza de la Alameda, Barco de la Virgen (ship at the end of Calle Real), Castillo de Santa Catalina (castle from 1683).

The capital is decorated with flowery balconies, which are very popular on La Palma and the most famous are on Avenida Maritima.

At the end of La Calle Real there is a statue of a small dwarf, typical of La Palma. It is very important, when you planing to visit  La Palma you have to keep in mind typical events and festivities that are celebrated.

La Bajada de la Virgen

The most important holiday in la Palma, takes place every 5 years when The Virgen Mary of Las Nieves is transcending from the church of Las Nieves during a solemn pilgrimage to the Church of  San Salvador in Sanata Cruz. The whole ceremony is accompanied by cultural events that last about a month. To see most of them you have to have entry tickets, but perhaps the most famous is the march of dwarves throughout the city, which often lasts all night. The event is particularly expected by the smaller residents of the city. During Bajada de la Virgen also come to the island all habitants from different parts of the world, so if you plan to stay in this time, you need to book your accommodation well in advance. The next Bajada de la Virgen will take place  July and August 2020.

Carnival and Los Indios

The Carnival is very pompously celebrated on the Canary Islands. Each island has its own customs. The Fiesta de los Indios is very famous in la Palma, when all the inhabitants of the city dress in white and smack each other with white talc.

About few kilometers outside of the city you can find the Sanctuary of Our Lady in Las Nieves (La Virgen de las Nieves ). I recommend to visiti this small church with a very ornate altar and see the patron of the island. In front of the church there is a small square where you can have a coffee and a moment to relax. In colder days you can try spanish churros with hot chocolate.

Scroll Up

Pin It on Pinterest

Share This