Na La Palmie plaże są typowo wulkaniczne tzn z czarnym piaskiem. Nie wszystkim jest łatwo się do tego przyzwyczaić. A szczególnie nam, Polakom przyzwyczajonym do krystaliczno-białych bałtyckich plaż. Ja osobiście uważam że wszystkie naturalne plaże są piękne. Czarne plaże też mają swój urok. Jedyny minus to to, że nagrzany piasek potrafi być naprawdę gorący i w południe nie sposób przejść po nim na boso. Ja często zostawiam japonki tuż przy brzegu i dopiero wchodzę do wody, ale dzieciom zdecydowanie przydadzą się takie specjalne buty do pływania. Jeszcze ważna rzecz, plaże na La Palmie nie należą do najspokojniejszych i trzeba bardzo uważać nawet jeśli jest się świetnym pływakiem. Dzieci powinny kąpać się cały czas w obecności dorosłego. Na większości plaż występują bardzo silne prądy wsteczne.

Plaże , które odwiedziliśmy:

Plaża w Santa Cruz

Plaża która powstała dosyć niedawno. Pod względem bezpieczeństwa jest najłagodniejsza plaża na La Palmie, ale niestety nie powstała chyba w zbyt dobrym miejscu i prawie codziennie wieje tam silny wiatr, który podnosi ziarenka piasku do góry a te wbijają się jak małe igiełki. Ja bardzo nie lubię takich plaż, ale są tacy, którym to nie przeszkadza. Z dziećmi jest raczej ciężko.

Plaża w Los Cancajos
Składająca się z kilku małych zatoczek. Znajduje się niedaleko Snata Cruz. Występują dosyć silne prądy i duże fale. Warta odwiedzenia

Plaża w Puerto Naos
Bardzo duża plaża , wg mnie troche spokojniejsza od tej w Los Cancajos. Plusem jest to że leży w tej części wyspy gdzie częściej jest słonecznie.

Plaża de Nogales
To według mnie najładniejsza plaża na La Palmie. Jestem miłośnikiem dzikich plaż, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi i ta plaża właśnie taka jest. Aby do niej dotrzeć trzeba przejść około 15 min po schodach. Droga jest w miarę bezpieczna i można iść z dziećmi. Aby dotrzeć do tej plaży trzeba z Santa Cruz kierować się do miejscowości Tenaguia lub San Juan de Punta llana. Podczas drogi znajdziemy odbicie do Plaży de Nogales (droga LP 102 ) gdzie mieści się ogromny parking i z tamtąd już czeka nas droga na pieszo. Ta plaża też ma silne prądy i trzeba uważać.

Plaża Nowa ( Playa Nueva)lub Playa Echentiva
Mało uczęszczana i bardzo urocza plaża niedaleko Salinas de Fuencaliente. A właściwie jakieś 2 kilometry jadąc z Fuencalientene do Los Llanos Lp 207. Przy okazji można zobaczyć tam Fuente Santa, zaraz przy zejściu do plaży mały zbiornik z zielonkawą wodą.

 

On La Palma you can find typical volcanic beaches, with black sand. It is not easy to get used to for everyone. I personally think that all natural beaches are beautiful. Black beaches also have their charm. The only minus is that the sand can be really hot and at noon it is imposible to walk  barefoot. I often leave the flip-flops near the shore and after enter to the water, but  for children will be definitely useful special swimming shoes. The most important thing, beaches in La Palma are not the calmest and you have to be careful even if you are a great swimmer. Children should bathe all the time in the presence of an adult. There are very strong reverse currents on most beaches.

Beach in Santa Cruz
This beach which was created quite recently. In terms of safety, it is the most mellow beach on La Palma, but unfortunately it was not built not in a good place and almost every day there is a strong wind. Blowing up the grains of sand and these are stuck like small needles. I do not like such beaches, but there are people who do not mind. Normally children do not like It.

Beach in Los Cancajos
Nice beach. It has like a few small coves. It is located near Santa Cruz. There are quite strong currents and large waves, but it is worthy to visit.

Beach in Puerto Naos
A very large beach, in my opinion a little calmer than the one in Los Cancajos. The good think is that it is located in this part of the island, where the weather is often sunny.

Beach de Nogales
This, in my opinion, is the most beautiful beach in La Palma. I am a fan of wild beaches where are not too many people, and this beach is just like that. To reach it you have to walk about 15 minutes down the stairs. The road is safe and you can go with children. To reach this beach you need to go from Santa Cruz direction Tenaguia or San Juan de Punta llana. Driving the road you will find a sign to the Beach de Nogales (road LP 102), where you will find a huge parking. From there you will already have to go on foot. This beach also has strong currents and you have to be careful.

Beach Nova (Playa Nueva) or Playa Echentiva
A little frequented and very lovely beach near Salinas de Fuencaliente. In fact, about 2 kilometers from Fuencalientene in a way to Los Llanos (road Lp 207). By the way, you can see there Fuente Santa,  a small pound with greenish water.

Scroll Up

Pin It on Pinterest

Share This