La Palma La Isla Bonita, Podróż z dziećmi

Trochę czasu minęło od naszego ostatniego wpisu i podróży do Izraela. Często pytacie się mnie co i gdzie bym poleciła na Wyspach Kanaryjskich. Co zwiedzić, kiedy itp. A skoro Alejandro jest z Teneryfy i mieszkałam tam przez jakiś czas to postanowiłam stworzyć taka mała bazę informacji o niektórych wyspach, dla tych którzy zamierzają się wybrać na Kanary w najbliższym czasie. Wyjątkowo zacznę od La Palmy. Nie od Teneryfy, bo w tym roku zorganizowaliśmy mała wycieczkę z moimi rodzicami właśnie na La Palme. Poza tym jest to chyba moja ulubiona wyspa, jest bardzo zielona, ma piękne plaże z czarnym piaskiem. Jeszcze nie aż tak bardzo turystyczna jak np Teneryfa, a Santa Cruz de la Palma  powiedziałabym że ma taki niesamowity kubański klimat.  Co tu dużo pisać sama Madonna zakochała się w La Palmie i stworzyła specjalną piosenkę na jej cześć La Isla Bonita.

Zacznę może od tego jak dostać się na La Palme. Sa różne opcje.Na dzień dzisiejszy nie ma lotów regularnych z Polski, ale istnieją loty czarterowe, których najlepiej szukać w biurach podróży. Ta opcja jest najbardziej wygodna, bo od razu lądujemy na wyspie. Loty regularne można znaleść z Niemiec, np. easyjet lata na La Palme. My pokusiliśmy się o tę trudniejszą opcje, ale chyba bardziej ekonomiczną. Czyli przylot z Polski na Teneryfę a później statkiem na la Palme. Na Teneryfę z Polski możemy dostać się np. Ryanairem. Każdy wie że jest to niestety jedna z najtańszych linii, ale dzięki niej możemy podróżować. Kolejnym etapem jest prom z Teneryfy na La Palme. Statki na La Palme odpływają z portu w Los Cristianos, (z lotniska na południu Teneryfy to jakieś 30 min drogi). Na Kanarach istnieją 2 firmy zajmujące się transportem wodnym Naviera Armas i Fred Olsen. Bilety można kupić z wyprzedzeniem czasowym przez internet, wtedy cena będzie tańsza. Bilety możecie znaleźć na stronie https://www.navieraarmas.com/    bądź  https://www.fredolsen.es/es   . Podróż statkiem trwa od 3 do 4 godzin.

Jest jeszcze jedna opcja aby dostac się na La Palma czyli samolotem, ale większość lotów między wyspami odbywa się z lotniska na północy wyspy, które jest oddalone o ponad godzinę drogi z lotniska na południu. Lokalne loty można znaleść np na stronie Binter Canarias https://www.bintercanarias.com/ .   Do portu z lotniska możemy przedostać się taksówka bądź autobusem. Z lotniska Sur de Tenerife do Los Cristianos kursują autobusy 111 i 40 . godziny odjazdów można znaleźć na stronie Titsy .https://www.titsa.com/

Na koniec dodam jeszcze , że my na La Palme dotarliśmy już z Teneryfy statkiem, u nas obyło się bez problemów ale trzeba jednak wziąć pod uwagę że ocean potrafi być niespokojny więc może się trochę zakręcić w głowie a szczególnie dziecią.

 

La Palma La Isla Bonita, Traveling with children

It’s been a while since our last post and trip to Israel. You often ask me what  I would recommend in the Canary Islands. What to see, when and where to go, etc.  Alejandro is from Tenerife and I lived there during some time, so I decided to write you some important information about  some of the islands, for those who are thinking to visit the Canary Islands in the near future. I will start with La Palma. Not from Tenerife, because this year we organized a small trip with my parents to La Palma. In addition, it is probably my favorite island, it is very green, has beautiful beaches with black sand. It is not as much touristic as Tenerife, and Santa Cruz de la Palma, I would say that it has such an incredible cuban atmosphere. What can I write more, even Madonna fell in love with La Palma and created a special song in her honor, La Isla Bonita.

There are various options how to get to La Palma. There are no scheduled flights from Polan, but there are charter flights which you can find in  some travel agencies. This option is the most convenient, because we land on the island right away. Regular flights you can  find from Germany, eg easyjet. We’ve tried more difficult option, but probably more economical. So, we took flight from Poland to Tenerife and then a ferry to la Palma. You can  get to Tenerife from Poland, eg Ryanair. Everyone knows that this is unfortunately one of the cheapest lines, but thanks to it we can travel. The next stage is a ferry from Tenerife to La Palme. Ferris to La Palma depart from the port of Los Cristianos, ( the south airport of Tenerife is about 30 minutes away). In the Canary Islands are two companies dealing with water transport Naviera Armas and Fred Olsen. Tickets can be bought in advance via the internet, elier you buy the price will be cheaper. Tickets can be found at https://www.navieraarmas.com/or  https://www.fredolsen.es/es The trip takes 3 to 4 hours.

There is one more option to get to La Palma – by plane, but the majority of flights between islands take place from the north airport, which is more than an hour away from the south airport. Local flights can be found, for example, at Binter Canarias https://www.bintercanarias.com/

To get to the Los Cristianos port we can take a taxi or a bus. You can take bus 111 and 40 from Tenerife Sur Airport to Los Cristianos. Departure times can be found at Titsa

At the end I will add that we took a ferry to get at La Palma, we had no problems but remember that the ocean is not always so calm so you can get a seasick, especially the children.

Scroll Up

Pin It on Pinterest

Share This