Nasz pobyt na La Palmie trwał w sumie prawie 3 tygodnie. Mieliśmy wystarczająco czasu aby odpocząć i zobaczyć najważniejsze rzeczy. Udało nam się też wynająć samochód na 3 dni. Wtedy zwiedzaliśmy ile się dało, albo na ile nam dzieci pozwoliły.

Pierwszego dnia postanowiliśmy odwiedzić Charco Azul i Los Tilos

Los Tilos, Los Sauces

Znajduje się na północy wyspy. Warto tu przyjechać gdyż są to typowe lasy dla wysp kanaryjskich zwane laurisiva. Panuje tam duża wilgotność i często jest pochmurnie, ale spacerując po tym lesie można się poczuć jak w filmie Jurassic Park. Ogromne liście paproci, zwisające kłącza bluszczu i piękny wodospad to świetny pomysł na wędrówkę z dziećmi. Najlepsza forma aby się tam dostać to samochód. Można spokojnie dojechać do Centro de Visitantes  ( Drogą Lp1 kierując się z Santa Cruz w kierunku płn, po jakiś 25 km będzie oznaczony zjazd w lewo w kierunku Los Tilos) i zaparkować tam samochód, lub zaraz obok. Centro de Visitantes jest otwarte codziennie od 9 do 17, tam możemy dowiedzieć się czegoś więcej o laurisilvie i dokładnie zapytać się o najbliższe szlaki. Bardzo blisko Centro de Visitantes znajduje się wodospad de Los Tilos. Z uwagi na bliskość( Jakieś 15 min spacerkiem ) i łatwość dostępu polecam to wszystkim. Wodospad robi naprawdę duże wrażenie.

My pokusiliśmy się jeszcze o małą wycieczkę do Mirador de Espigón Atravesado. Cała trasa w dwie strony z przerwami na odpoczynek zajęła nam około 4 godzin. Trasa jest dosyć łatwa i w miarę bezpieczna, tylko na samym końcu jak już chcemy wejść na sam mirador trzeba trzymać dzieciaki blisko siebie. Nasze dały radę i prawie całą trasę pokonały samemu, prawie bo tez musieliśmy używać nosidełek. Ale trud wędrówki był warty bo widoki na samym końcu są przepiękne.

Charco Azul

Naturalny basen położony niedaleko Los Sauces. Świetne miejsce, a jeszcze lepsze jeśli szukamy wypoczynku po wędrówce po górach. Jedyny minus to że nie ma tam piasku i ręczniki trzeba rozłożyć na podestach. Ale na jakieś 2 godzinki można sobie posiedzieć. No i trzeba uważać na dzieci bo to jest jednak basen więc ma swoją głębokość. Aby się tam dostać trzeba kierować się Lp1 z Santa Cruz w kierunku Sauces, tuz przed będzie odbicie na miejscowość Villa de San Andres. Kiedy miniemy miejscowość znajdziemy odbicie na Charco Azul. Znajduje się tam duży parking z którego jest jakieś 10 min na pieszo juz do samych basenów. Droga do Charco Azul jest bardzo malownicza, między plantacjami bananów i małymi typowo kanaryjskimi miejscowościami.

 

La Palma, what to visit, Los Tilos, Charco Azul . Traveling with children

Our stay at La Palma lasted for almost three weeks in total. We had enough time to relax and see the most important things. We managed to rent a car for 3 days. Then we visited as much as we could, or how much our children allowed us. First, we decided to visit Charco Azul and Los Tilos.

Los Tilos, Los Sauces.

It is located in the north of the island. It is worth to visit because you can see there typical forests for the Canary islands called laurisiva. There is a lot of humidity and it is often cloudy, but walking around this park you can feel like in the Jurassic Park movie. Huge leaves of ferns, dangling rhizomes of ivy and a beautiful waterfall. This is a great place for hiking with children. The best form to get there is with a the car. You can easily get to Visitant Center (Route Lp1 from Santa Cruz in north direction, after more and less 25 km you will see the sign on your left to Los Tilos) and park the car there, or next to it. The Visitor Center is open every day from 9am to 5pm, there you can learn more about laurisilva and ask for the nearest routes. Very close is the waterfall de Los Tilos. Due to the closeness and ease access, I recommend it to everyone. The waterfall is really impressive.

After see the waterfall my temptation was to take a small hiking trip to Mirador de Espigón Atravesado. The whole round trip with breaks for rest took us about 4 hours. The route is quite easy and safe, only in the end when you have to get to Mirador I recommend you to keep your children close to yourself. This hiking route is quite easy for children, our walk mostly all the time. When not we used baby carriers. But the trip is worthy to do. The views are wonderful.

Charco azul

Natural swimming pool located near Los Sauces. Great place, even better, if you are looking for a rest after hiking in the mountains. The only minus is the fact that there is no sand and towels need to be spread out on the platforms. But you can spend there at least 2 hours. Well, you have to watch out for your children because it is a swimming pool, so it may be deep in some places. However, there is a small swimming pool for small children. To get to Charco Azul you have to take road Lp1 from Santa Cruz in the direction of Sauses, just before to get there you have to take road right to Villa de San Andres. When you pass the village will find a reflection to Charco Azul. There is a large parking there, which is about 10 minutes walking distance from the swimming pool. The road to Charco Azul is very picturesque, between banana plantations and small typical Canarian villages.

Scroll Up

Pin It on Pinterest

Share This