Najlepszym sposobem na zwiedzanie Fuerteventury jest wynajem samochodu. Jest to dosyć tani środek transportu, poza tym drogi są bardzo dobrze oznaczone i łatwo się nimi poruszać. Pamiętajmy mimo wszystko, że Fuerteventura do dosyć długa wyspa i przedostanie się np z El Cotillo do Morro Jable (z północnego końca na południowy) to około 2 godzin jazdy samochodem. Zapomnijmy o transporcie publicznym. Co prawda istnieje ale jest mega drogi. Tak naprawdę w ogóle się nie opłaca.

El Cofete,

Czy warto. Oczywiście że tak, prawie 14 km dzikiej, piaszczystej plaży. Dziewiczej zupełnie bez zabudowań, żadnych wielkich hoteli czy aglomeracji. Tam można naprawdę poczuć siłę i dzikość przyrody. Dobrze, że takie miejsca na ziemi jeszcze istnieją. W sumie to trochę dzięki temu, że dostęp do plaży jest dosyć trudny, ale też możliwy do wykonania. Najpierw należy kierować się do Morro Jable, kiedy miniemy miasto znajdziemy odbicie na  El Cofete/ El Puertito. Wjedziemy na piaszczystą  drogę około 8,5 km, aż do rozwidlenia na El Cofete. Po około 2 km dojeżdżamy do punktu widokowego Mirador Degollada Agua Oveja, aby z tamtąd już zjechać w dół do parkingu przy plaży. Droga jest piaszczysta i trzeba jechać powoli, ale bez paniki jest ubita i spokojnie można wybrać się na tą plażę zwykłym samochodem. My zrobiliśmy to seatem ibizą bez najmniejszego problemu. Oczywiście po drodze mieliśmy jeszcze mała przygodę z kozami które chodzą sobie wszędzie gdzie chcą. Więc i my  zatrzymaliśmy się aby zrobić zdjęcie a ciekawa koza chciała nam wejść do samochodu przez okno. Na szczęście nic się nie stało ani nam, ani samochodowi, ani kozie. Ale pamiętajcie aby nie zatrzymywać się przy kozach.

Można jeszcze dojechać do tej plaży specjalnym autobusem koszt to 8,70 euro w jedna stronę  rozkład jazdy autobusu

PS Pamiętajcie, że na tej plaży występują dosyć silne prądy wsteczne więc uważajcie przy kąpieli szczególnie z dziećmi, chociaż nasze koniecznie musiały się wykąpać.

How to visit Fuerteventura. Playa el Cofete is it worthy to visit?

The best way to explore Fuerteventura is by car. Renting a car is a fairly cheap way of transport, besides, the roads are very well marked and easy to navigate. Remember, however, that Fuerteventura is quite long island and getting from El Cotillo to Morro Jable (from the north end to the south part) is about 2 hours by car. Better forget about public transport. It does exist but it is very expensive.

El Cofete,

Is it worth to visit? Of course, yes, almost 14 km of wild, sandy beach. Totally virgin and completely without buildings, any large hotels or agglomerations. There you can really feel the strength and wildness of nature. Luckyly  such places still exist on earth. All in all, it’s a bit due to the fact that access to the beach is quite difficult, but  possible. First you have to head for Morro Jable, when you pass the city you will find a reflection to El Cofete / El Puertito. From then will start  a sandy road (about 8.5 km), until the cross where you will have to go dirrection to  El Cofete. After about 2 km, you will reach the viewpoint Mirador Degollada Agua Oveja , from where you will go down to the beach car park. The road is sandy and you have to drive slowly but without panic it is compacted and you can easily go to this beach by ordinary car. We did it with Seat Ibiza without any problem. Of course, on the way we still had a small adventure with goats that are everywhere and we stopped to take a photo. A goat wanted  to enter to the car through the window. Fortunately, nothing happened to us or the car. But remember not to stop at goats.

You can still reach this beach by a special bus, the cost is 8.70 euros one way bus  timetable of a bus

PS Remember that this beach has quite strong  currents, so be careful especially when bathing with children, although ours must have had a bath.

Scroll Up

Pin It on Pinterest

Share This