Nazwa Fuerteventura znaczy dosłownie silny wiatr. Jest to wyspa bardzo wietrzna i nie bez przyczyny jest rajem dla windsurferów i kitesurferów. Można znaleźć tu mniej ,bardziej wietrzne lub te zupełnie osłonięte od wiatru plaże.

Jedną z najbardziej spokojnych plaż to plaża która znajduje się w Morrojable w starej części miasteczka. Jest praktycznie zupełnie osłonięta od wiatru. Minusem jest to, że jest to już w bardziej turystyczne miejsce więc jak ktoś szuka bardziej odludnego zakątka to nie jest plaża dla niego.

Drugą plaża gdzie wg mnie mniej wiało to plaża w Corralejo, ale ta która znajduje się w starej części miasta blisko portu. Dodatkowym atutem tej plaży jest to że można pospacerować po bardzo uroczym miasteczku ( starej ,nie nowej części), pełnej biało niebieskich budynków. Można przy okazji zobaczyć wydmy w Corralejo. Piękne miejsce gdzie piasek praktycznie jest wszędzie nawet na jezdni. Dobre miejsce na długie spacery. Ale tu już jest dosyć dużo wiatru.

Plaże na których będzie bardzo wietrznie to przede wszystkim jak sama nazwa wskazuje to Sotavento. Mekka windsurferów i kitesurferów. ale jest to piękne miejsce które warto zobaczyć. To kilkukilometrowa plaża z jasnym piaskiem, gdzie podczas odpływu wyłania się mielizna, która można spacerować w nieskończoność.

Generalnie sezon wietrzny na północnej części wyspy to czas czas od maja do września natomiast na południu od kwietnia do września.

Fuerteventura where is, and is not windy. Corralejo, Sotavento, Morrojable

The name Fuerteventura literally means a strong wind. It is a very windy island and for a reason it is a paradise for windsurfers and kitesurfers. You can find here less, more windier or those completely sheltered from the wind beaches.

One of the most peaceful beaches is the beach which is located in Morrojable in the old part of town. It is practically completely sheltered from the wind. From the other side, it is more touristy place so if someone is looking for a more secluded corner, this is not a beach for him.

The second beach for me where the wind was not so strong is in Corralejo, but the one that is located in the old part of the city near to the port. An additional advantage of this beach is that you can take a walk around a very charming town (old, not new part), full of white and blue buildings. You can also see the dunes in Corralejo. A beautiful place where sand is practically everywhere even on the roadway. A good place for long walks. But there is quite a lot of wind here.

The beaches on which it will be very windy is, as the name suggests Playa de  Sotavento. Mecca for windsurfers and kitesurfers. but it’s beautiful beach that are worth seeing. It is a few kilometer beach with light sand where a shallow surface emerges during low tide. Where you can walk till get tried.

Generally, the windy season on the northern part of the island is from May to September while in the south from April to September.

Scroll Up

Pin It on Pinterest

Share This