Jak tylko zdecydowaliśmy się na wyjazd na Fuerteventure, to wiedziałam już co najbardziej chcę zobaczyć. Malutką wysepkę położoną na północ od Fuerteventury czyli Islote de Lobos.  Malutka, bo można przejść dookoła wyspy spacerkiem w 4 godziny. Jest pięknym zakątkiem, parkiem naturalnym, który jak dla mnie wygląda jak miniaturową wyspa kanaryjską, gdzie możemy znaleźć plaże z przepiękną lazurową wodą, latarnie morską i mały wulkan.

Jak dostać się na wyspę?

Z portu w Corralejo kursują małe promy ( podróż trwa około 20min). Warto kupić bilet już wcześniej, gdyż ilość turystów jest limitowana. Na zwiedzanie wyspy trzeba mieć specjalne pozwolenie, które najczęściej można sobie wyrobić kupując bilet na statek jest nawet strona w języku polskim gdzie można kupić bilety.  Można też ubiegać się o pozwolenie na stronie urzędowej pozwolenie na wejśćie .Kupując bilet na statek można sobie wybrać godziny wycieczek, ale zwykle jeśli chcemy wracać póżniej niż planowaliśmy można się dogadać z właścicielami. Polecam wypłynięcie na wyspę pierwszym możliwym promem o godzinie 10 rano, unikniemy wtedy większej ilości turystów. A powrót o 17 bądź 18 . My początkowo obawialiśmy się, że być może dla dzieci będzie to zbyt długo, ale między spacerkiem, odwiedzeniem jednej i drugiej plaży bez problemu można spędzić tu tyle czasu. Warto pamiętać, aby zabrać ze sobą dużo wody, jedzenia i coś na głowę bo cienia raczej tu nie znajdziecie. Co prawda jest mała restauracja   ,ale trzeba pamiętać aby zarezerwować wcześniej miejsce bo ilość gości jest ograniczona.

Co zobaczyć i jak zwiedzić Islote de Lobos?

Aby obejść wyspę dookoła potrzebujemy okołu 4 godzin ( 12 km spaceru). Wtedy wyruszając w lewą stronę dojdziemy najpierw do przytulnej, piaszczystej plaży ( Playa de la Concha). Póżniej kierujemy się do Volcan de la Caldera gdzie wspinając się na sam szczyt możemy podziwiać widoki na wydmy w Corralejo. Następnym punktem będzie latarnia, Faro del Martiño, i Las Lagunitas ( maleńkie laguny). Naszą wędrówkę kończymy w Puertito de Lobos. My niestety nie obeszliśmy całej wyspy ze względu na dzieciaki. To jest ten moment, kiedy są za duże na nosidełka a ich możliwości chodzenia są jeszcze dosyć ograniczone. Bo nóżki bolą. Postawiliśmy więc na godzinny spacer do Lagunitas i wróciliśmy do Puertito de Lobos aby tam troszeczkę odpocząć i popływać ( tu bardzo się przydadzą okulary do pływania/ jest co oglądać pod wodą). Późnej przemieściliśmy się na Playa de la Concha i tam już zjedliśmy obiad i spędziliśmy resztę popołudnia.  Pamiętajcie, aby mieć na sobie wygodne buty do chodzenia, nie klapeczki. Na drodze jest pełno kamyków co może utrudnić poruszanie się w japonkach.

Fuerteventura what to see, how to get to Islote de Lobos

As soon as we decided to go to Fuerteventura, I knew what I wanted to see the most. A tiny island located north of Fuerteventura, Islote de Lobos. Tiny because you can walk around the island in 4 hours. It is a beautiful natural park, which for me looks like a miniature Canary island, where we can find beaches with beautiful azure water, a lighthouse and a small volcano.

How to get to the island?

Small ferries run from the port in Corralejo (journey takes about 20min) . It is worth buying the ticket earlier, as the number of tourists is limited. To explore the island you need to have a special permit, which you can usually get by buying a ticket for a ship . You can also apply for permission on the official website . When buying a ticket for a ship, you can choose your tour hours, but usually if you want to come back later than planned, you can get along with the ship’s owners. I recommend sailing to the island by the first possible ferry at 10 am, then you will avoid more tourists. And return at 17 or 18. At first, we were afraid that it might be too long for children, but between walking and visit  both beaches you can spend so much time here. It is worth remembering to bring drinking water some food and some ut or cap because you will not find shade here. There is a small restaurant , but you have to remember to book in advance because the number of guests and places is limited.

What to see and how to visit Islote de Lobos?

To get around the island you need about 4 hours (12 km walk). Then, heading left you will come first to a cozy sandy beach (Playa de la Concha). Later you head to Volcan de la Caldera, where you can climbe to the top and  admire the views of the dunes in Corralejo. The next point will be the lighthouse, Faro del Martiño, and Las Lagunitas (tiny lagoons). Then you will end your journey in Puertito de Lobos. Unfortunately, we didn’t go around the whole island because of the kids. This is the moment when they are too big for baby carriers and their walking possibilities are limited. So we decided to take an hour walk to Lagunitas and returned to Puertito de Lobos to relax there and swim a bit (here swimming goggles will be very useful. Later we moved to Playa de la Concha and there we ate dinner and spent the rest of the afternoon. And remember to wear comfortable walking shoes, not flip flops.

Scroll Up

Pin It on Pinterest

Share This